Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej wyspasobieszewska.org

Program Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej prowadzony przez Miasto Gdańsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony internetowej Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.

  • Data publikacji strony internetowej:  2023-10-31.

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-10-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

·       Część grafik nie posiada opisów alternatywnych.

·       Niektóre elementy strony mają zbyt mały współczynnik kontrastu.

·       Brak informacji dot. sytuacji kryzysowej.

·       Część dokumentów do pobrania nie posiada informacji o formacie, języku i rozmiarze

·       dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:  2023-10-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2023-10-31.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Bańka, [email protected].  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli osoby napotkają problem z cyfrową dostępnością strony internetowej wyspasobieszewska.org, mogą się skontaktować w tej sprawie mailowo: [email protected].

Jeśli potrzebne będzie zapewnienie dostępności cyfrowej któregoś z elementów prosimy o podanie swoich danych i sposobu kontaktu oraz wskazanie problemu z dostępnością. Załatwienie sprawy może zająć do 7 dni. Jeśli sprawa będzie wymagała większego zaangażowania czasu i zasobów może zająć to do dwóch miesięcy. Osoba, która zgłasza potrzebę dostępności któregoś z elementów strony, otrzyma informację w jakim czasie problem zostanie rozwiązany. Jeśli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny dostęp do informacji. W przypadku, gdy osoba otrzyma odmowę realizacji prośby dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, może zgłosić skargę na takie działanie. W kolejnym kroku można napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak

Program Społeczny
Rozwoju Wyspy
Sobieszewskiej

Strona powstała w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej prowadzonego przez Gdańsk w związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027. 

Biuro

ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 526 81 18

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto
Partner główny
Partnerzy
Copyright © 2023 Wyspa Sobieszewska