27
Paź

Dostępna Wyspa Sobieszewska – bezpłatne szkolenie

Dostępność komunikacyjna, architektoniczna, cyfrowa jest standardem, który powinny zapewniać zarówno podmioty publiczne jak i prywatne. W ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej 27 października w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych, instytucji i podmiotów gospodarczych działających na Wyspie, które ma na celu przybliżenie założeń ustawy o dostępności oraz przekazanie dobrych praktyk i wytycznych w zakresie dostępności. Udział w szkoleniu bezpłatny. Zgłoszenia: [email protected].

W programie szkolenia znajdują się następujące zagadnienia:

  •  (Ustawa o dostępności cyfrowej, Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),

Szkolenie poprowadzi Beata Matyjaszczyk, specjalistka z zakresu dostępności, koordyantorka dostępność ZHP Choragwi Gdańskiej, ekspertka z zakresu pozyskiwania środków i grantów, przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych

Dostępna Wyspa Sobieszewska, bezpłatne szkolenie dla NGO, instytucji i podmiotów gospodarczych z Wyspy Sobieszewskiej

27 października, godz. 11.00 – 14.00.

Miejsce: Dom Kultury GAK Wyspa Skarbów, ul. Turystyczna 3, I piętro sala Rady Dzielnicy.

Zapisy: [email protected].

Szkolenie dofinansowane z środków Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, który Miasto Gdańsk prowadzi w ramach przygotowań do Światowego Jamboree Skautowego 2023.

Program Społeczny
Rozwoju Wyspy
Sobieszewskiej

Strona powstała w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej prowadzonego przez Gdańsk w związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027. 

Biuro

ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 526 81 18

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto
Partner główny
Partnerzy
Copyright © 2023 Wyspa Sobieszewska