28
Maj

Festiwal Kultura Bliskości

Misją festiwalu „Kultura w bliskości” jest promowanie idei kultury inkluzywnej. W programie wydarzenia znajdą się debaty, pokazy filmowe, wystawa, akcje artystyczno-plastyczne, warsztaty, przedstawienia, koncerty. Festiwal Kultura Bliskości organizowany przez GAK Wyspa Skarbów odbędzie się 28-29 maja 2022.

organizator: GAK Wyspa Skarbów

Misją festiwalu „Kultura w bliskości” jest promowanie idei kultury inkluzywnej. Wraz ze specjalistami dziedzin humanistycznych – językoznawcami, psychologami, terapeutami, artystami –  i przedstawicielami wpierających organizacji skoncentrujemy się na zagadnieniach sprawiedliwości społecznej, krzywdzących uprzedzeniach oraz wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa i współtworzenia życia kulturalnego, które dotyka osoby ze szczególnymi potrzebami. Zmierzymy się z tematem budowania otwartości, wzmacniającej roli języka, postaw tolerancyjnych, przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji. Wszystko po to, by współtworzona przez nas rzeczywistość miała bardziej przyjazny i empatyczny charakter.

W programie wydarzenia znajdą się debaty, pokazy filmowe, wystawa, akcje artystyczno-plastyczne, warsztaty, przedstawienia, koncerty. Wśród gości przewidujemy reprezentantów organizacji takich jak: Fundacja Mimo Wszystko, Kultura bez Barier, Kulawa Warszawa, Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego w Sobieszewie, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 28 w Gdańsku, Polski Związek Głuchych (oddział pomorski), Polski Związek Niewidomych i inne.

Program Społeczny
Rozwoju Wyspy
Sobieszewskiej

Strona powstała w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej prowadzonego przez Gdańsk w związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027. 

Biuro

ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 526 81 18

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto
Partner główny
Partnerzy
Copyright © 2023 Wyspa Sobieszewska