11
Sie

Światowe Jamboree Skautowe w 2027 roku w Gdańsku

11 sierpnia na World Cup Stadium w Seulu w Korei Południowej zakończyło się 25. Światowe Jamboree Skautowe. Podczas ceremonii flaga WOSM (Światowej Organizacji Skautowej) została przekazana organizatorom kolejnego jamboree – Związkowi Harcerstwa Polskiego. Gdańsk jest gospodarzem 26. Światowego Jamboree Skautowego, które odbędzie się w sierpniu 2027 roku.

Pod koniec lipca 535-osobowa reprezentacja Polski wyjechała do Korei, aby wziąć udział w Światowym Jamboree Skautowym – największym wydarzeniu edukacyjnym na świecie. Harcerze i harcerki wspólnie bawili się, przeżywali przygodę i poznawali rówieśników z innych krajów i kontynentów na terenie jamboree do 8 sierpnia. Ze względów bezpieczeństwa, w związku ze zbliżającym tajfunem Khanun i jego ewentualnymi skutkami, organizator wydarzenia podjął decyzję o skróceniu pobytu na terenie zlotu i przeniesieniu uczestników do bezpiecznych lokalizacji, gdzie skauci kontynuowali swoją przygodę. Zostali zakwaterowani w hotelach i akademikach, a instytucje związane z kulturą, edukacją i sportem zapewniły atrakcyjny program do końca wydarzenia.

Światowe Jamboree Skautowe odwiedziła delegacja Miasta Gdańska z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz na czele. Celem wizyty było zebranie jak największej ilości doświadczeń dotyczących rozwiązań związanych z infrastrukturą, wyżywieniem, bezpieczeństwem, transportem i logistyką podczas zlotu. Członkowie i członkinie delegacji mieli także okazję obserwować przeprowadzenie ewakuacji 43 tys. osób z terenu Jamboree oraz przyjrzeć się pracy sztabu kryzysowego zarządzającego procesem. Zebrane informacje pozwolą na lepsze przygotowanie i przeprowadzenie imprezy w Gdańsku, na Wyspie Sobieszewskiej. Podczas wizyty na terenie zlotowym prezydent Dulkiewicz odwiedziła namiot Polski, spotkała się także z Ahmadem Alhendawim – Sekretarzem Generalnym WOSM, a także odwiedziła obozujących na Jamboree harcerzy i harcerki z Chorągwi Gdańskiej ZHP.

– Zebrane tu doświadczenia pomogą nam jak najlepiej przygotować się do ugoszczenia międzynarodowej społeczności skautów i skutek w Gdańsku. Cieszę się, że znajdujący się pod opieką ZHP harcerze i harcerki, mimo wymagającej pogody oraz zmiany miejsc swojej skautowej przygody, przeżywają tutaj wspaniałe chwile. Kluczowymi wartościami wydarzenia, które podkreślają w rozmowach uczestnicy i uczestniczki, jest nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni, spotkanie wielu kultur i religii w jednym miejscu. Gdańsk – miasto, którego kluczowymi wartościami są otwartość, wolność i solidarność jest doskonałym miejscem do umacniania tych ideałów – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Delegacja Gdańska składała się z osób, które są bezpośrednio zaangażowane w proces przygotowania Światowego Jamboree Skautowego 2027. Wydarzenie odwiedzili: Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Piotr Kryszewski – zastępca prezydenta Gdańska ds. gospodarki komunalnej, Łukasz Kłos – zastępca dyrektorka Wydziały Gospodarki Komunalnej, który jest szefem zespołu zadaniowego ds. wsparcia organizacji Jamboree, Joanna Pińska – dyrektorka Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Małgorzata Frańczak – odpowiedzialna Program Rozwoju Społecznego Wyspy Sobieszewskiej, który Miasto Gdańsk razem z ZHP prowadzi od 2016 roku w ramach przygotowań do Światowego Jamboree Skautowego. Teren zlotu odwiedził również Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Piotr Socha oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Leszek Bonna.

Rada Ministrów na Jamboree była reprezentowana przez Jana Dziedziczaka – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przez Wojciecha Kaczmarczyka – sekretarza Komitetu Pożytku Publicznego-dyrektora Narodowego Instytutu Wolności.

Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe do skutku nie doszła planowana w Korei Południowej wizyta robocza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, któremu towarzyszyć miał m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

11 sierpnia na zaproszenie ZHP w Seulu odbyło się pierwsze robocze spotkanie Komitetu Koordynacyjnego Jamboree 2027, w trakcie którego m.in. ogłoszone zostało przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały dotyczącej wsparcia organizacji tego wydarzenia.

– ZHP zorganizowało wizyty studyjne gospodarzy oraz kluczowych partnerów w organizacji Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku, by osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejsca zlotu oraz potrzebnej infrastruktury, czy procesów poznały skalę wyzwania oraz specyfikę skautowej olimpiady edukacyjnej, jaką jest Jamboree. To impreza, podczas której uczestnikom i uczestniczkom zapewniany jest różnorodny program zajęć, wyżywienie, opieka medyczna, warunki do obozowania, wydarzenia kulturalne podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia. To wyjątkowe w skali świata wydarzenie, które odwiedzają delegacje dyplomatyczne z całego świata oraz zwraca uwagę światowych mediów. Cieszę się, że ZHP organizuje je razem z Gdańskiem – mówi harcmistrz Karol Gzyl, dyrektor wykonawczy Komitetu Organizacyjnego Jamboree.

Skrócony pobyt na trenie zlotu upłynął harcerzom i harcerkom pod znakiem odnajdywania się na największym obozie świata. Uczestnicy brali udział w zajęciach zarówno na terenie zlotu, jak i wyjazdowych. Mieli okazję między innymi skorzystać z programu wodnego (pływania na supach), zajęć na temat kultury Korei, podczas których malowali wachlarze czy odwiedzić centrum technologii z grami VR. 6 sierpnia miał miejsce Dzień Kultur – pokaz kultury poszczególnych krajów. Jamboree tego dnia, mimo trudnych warunków, przeistoczyło się w wielki festyn, na którym uczestnicy próbowali potraw z różnych zakątków świata, oglądali tradycyjne stroje, poznawali międzynarodowe zabawy i tańce. Podczas ceremonii zamknięcia 11 sierpnia w Seulu na World Cup Stadium wystąpiły znane zespołu K-POP, co ucieszyło młodą publiczność.

Światowe Jamboree Skautowe to okazja do poznawania innych kultur, współpracy i nauki poprzez różnorodne warsztaty i aktywności terenowe. Co 4 lata skauci z całego świata w wieku 14-17 lat, przybywają na to wydarzenie, by zacieśnić międzynarodowe więzi i zdobywać umiejętności na całe życie. To wyjątkowe wydarzenie, bo jego uczestnikiem można zostać tylko raz w życiu!

Więcej informacji o Światowym Jamboree Skautowym 2027 w Gdańsku na stronie: https://www.jamboree2027.org

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 105 tys. członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 tys. instruktorów wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM oraz Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek, które skupiają ponad 60 mln osób na całym świecie.

Program Społeczny
Rozwoju Wyspy
Sobieszewskiej

Strona powstała w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej prowadzonego przez Gdańsk w związku z organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027. 

Biuro

ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 58 526 81 18

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto

Punkt

ul. Dowolna 123,
01-234 Miasto
Partner główny
Partnerzy
Copyright © 2023 Wyspa Sobieszewska